formal wears dressed in graduation occasion

Swelling gums and upper lip sinabayan pa ng right upper abdominal pain. Nakakalito alin sa dalawa ang uunahin kong ipagamot. Lalong nakakalito kung magpapagamot ba o papasok muna sa trabaho kasi may mabigat na kailangang tapusin. Bahala Ka na Lord! formal wears dressed in graduation occasion # PainGoAway

Update on this:
Dentists prescribed antibiotics for a week partnered with pain killers. Hoping I won't be needing tooth extraction and crown replacements.

...

Abdominal pain may be caused by swollen ribs (costochondritis) but still for observation and hoping this is not due to gallstones.

See More